Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

در ادامه متن حلقه کیفیت(1) در این متن به تعداد نفرات و وظایف و مزایا و معایب و... در مورد حلقه های کیفیت می پردازیم .

تعداد نفرات حلقه کیفیت

 تعداد اعضای یک حلقه کنترل کیفیت (QC) می تواند از 5 تا 15 نفر متغیر باشد البته در بیشتر موارد این تعداد در حدود 7 تا 10 نفر است . حلقه­ های کیفیت به طور داوطلبانه شکل می­گیرد و مجاز نیستند که تغییری در ساختار سازمانی موجود به وجود آورند .

شش عنصر در ساختار حلقه کیفیت وجود دارد:

 1. اعضای حلقه : افراد واحدهای سازمانی هستند که به صورت داوطلبانه به حلقه می­ پیوندند .
 2. رهبر حلقه: مسئول کلیه عملیات حلقه است ، با تسهیل کننده همکاری نزدیک دارد، در دوره آموزشی رهبری شرکت می­ کند . به اعضا آموزش می ­دهد و در حلقه رهبران شرکت می­ کند.
 3. کمیته رهبری:این کمیته یک کمیته مشاوره ای است و ریاست آن با رئیس سازمان است. دامنه کاری این کمیته: ارائه کردن عملیات اصلی ،ارتباط با تسهیل کننده ها ، تعیین دستورالعمل­ ها، شناساندن حلقه­ ها در سازمان­ و مشارکت در ارائه گزارش­ های مدیریت است.
 4. تسهیل کننده : این فرد رابط مستقیم بین حلقه،کارکنان ، سازمان و مدیریت است. او عضو کمیته رهبری است . ضبط و نگهداری مدارک و نیز آموزش اعضا و رهبران بر عهده اوست .
 5. مدیریت: به گونه­ای ترتیب داده شده که اعضای حلقه­ ها احساس غرور می ­کنند که مدیریت به آن­ها اطمینان دارد ، همکاری آنان را می­ پذیرد و مشتاق است در حل مشکلات با آن­ها همکاری داشته باشد.
 6. اعضای غیر عضو : به نحوی قسمتی از حلقه محسوب می شوند زیرا فعالیت حلقه ­ها در سازمان منعکس شده و موجب تغییر و تحول در سازمان می ­شود .

وظایف حلقه های کیفیت

فلسفه اصلی تشکیل حلقه ­های کیفیت مشارکت کارکنان در بهبود و توسعه ساختار اقتصادی سازمان است . تشکیل حلقه­ های کنترل کیفیت و فعالیت آنها باید در زمینه ­های مختلف که بعضی از آن­ها به شرح زیر است :

 • ایمنی محیط کار
 • کاهش ضایعات
 • کاهش زمان تحویل یا خدمات به مصرف کنندگان
 • بهبود فرآیندهای کاری
 • بهبود استانداردهای کاری
 • تجزیه و تحلیل مسائلی که در طی کار به وجود می آید و یا توسط مدیران پیشنهاد می شود تا با تحقق آن­ها در یک کار گروهی موفق ،سازمان ضمن اطمینان از کیفیت کالایی که ارائه می ­دهد ،نظرات مصرف کننده را نیز در طراحی محصول منظور نموده و رضایت آن­ها را جلب نماید از این رو حلقه­ های کیفیت باید ضمن توسعه توانایی­ های فردی و آشنایی با ابزار کنترل کیفیت ،خود را برای اجرای وظایف زیر آماده سازند :
 • شناسایی مشکل که در محدوده کاری آن­ها اتفاق می­افتد .این مشکل می­تواند در مورد هر یک از زمینه­ های مختلفی که به آن­ها اشاره شد صورت پذیرد.
 • انتخاب مشکل و جمع آوری اطلاعات دقیق در مورد آن
 • تجزیه و تحلیل مشکل
 • حل مشکل و جمع آوری نظرات اعضا در یک کار گروهی و با استفاده از ابزار کیفیت
 • تهیه و اجرای راه حل­های مناسب برای رفع مشکل
 • ارائه راه حل­ ها به مدیریت

 

عوامل مهمی که در اجرای خوب حلقه­ های کیفیت نقش دارند :

 • فرهنگ و جو سازمان
 • ارزش ­های مدیریتی
 • اجرای اهداف کارکنان
 • برانگیختن انگیزهای باطنی
 • درک کارکنان از توسعه قابلیت هایشان به وسیله حلقه­ های کیفیت و رشد در یک جنبه از توانایی هایشان

مزایا حلقه

 حلقه ­های کیفی مزایای بسیاری دارند. از مهم ترین آن­ها می ­توان به موارد زیر اشاره کرد.

 1. افزایش کارگروهی
 2. افزایش همبستگی و همدلی میان کارکنان
 3. افزایش حس مشارکت میان افراد
 4. ارتقاء راندمان تولیدپ

معایب حلقه

در کنار مزایایی که حلقه­ های کیفی دارند نمی ­توان تصور کرد بدون عیب باشند که در زیر به تعدادی از معایب حلقه­ های کیفی اشاره می­کنیم

 1. اختیاری و داوطلبانه یا اجباری یا از سرناچاری
 2. به وجود آمدن و پیدایش حلقه­ های مجازی
 3. تنزل عملکرد کارکنان در حلقه پس از طولا
 4. پیشنهادهای اعضا به عنوان پیشنهادهای دایره برای مقام های بالاتر مطرح می­شود
 5. با وجود عدم تلاش برای انجام فعالیت، خلاصه مذاکرات جلسه ها گزارش داده می­شود

منابع

Linkedin.com،کتاب 5اصل فراموش شده حلقه های مفقود مدیریت با کیفیت، کتاب چرا حلقه های کیفیت