Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

در این قسمت میخواهم به بعضی از رموز موفقیت در سخنرانی ها بپردازیم: در یک تقسیم بندی ساده سخنرانی را به سه بخش می توان تقسیم نمود.   Read more

 وقتي استاد مي خواهد از روي فهرست اسامي، فرد مورد نظر را براي كنفرانس يا سمينار انتخاب نمايد اكثر بچه ها (بويژه آنهايي كه طبق ليست جز نفرات اول محسوب مي شوند)دل توي دلشان نيست ودلهره عجيبي آنها را فرا مي گيرد، به نوعي دنبال فرار از اين امر يا آماده كردن بهانه هستند. چرا اين حالات به وجود مي آيد؟ آيا از ترس است؟ آيا ازبي حالي و تنبلي است؟ و يا ... Read more

جرأت کنفرانس دادن را ندارم ؛در جلسات موقع سخن گفتن استرس میگیرم واحساس مى‏کنم آن‏گونه که باید بر سخن گفتن مسلط نیستم و نمى‏توانم آنچه را که مى‏دانم بر زبان آورم. در ضمن اگر کسى هنگام سخن گفتن انتقاد کرد، چگونه باید برخورد کنم؟؟؟   راه حل این مشکل پیش من است!! Read more