Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

Organizational Diagnosis: Six Places To Look for Trouble with or Without a Theory

بخش اول

این نوشتار قصد دارد در چند بخش به بیان خلاصه مقاله Organizational Diagnosis: Six Places To Look for Trouble with or Without a Theory بپردازد. در این مقاله که توسط آقای ویزبورد نوشته شده است، یک مدل 6 جعبه‌ای معرفی شده است. این مدل در راستای آسیب‌شناسی در سطح فرد، گروه و سطوح بالاتر در یک سازمان به کار می­ آید. در این مدل 6 بخش ارائه می­شود که بسیاری از فعالیت‌های رسمی یا غیررسمی سازمان را می ­توان ذیل آنان طبقه‌ بندی کرد. این مدل به مشاوران کمک خواهد کرد تا نظریه‌هایی که پیرامون آسیب‌ شناسی سازمانی آموخته‌اند را به کار بسته و حتی روابط جدیدی میان اتفاقاتی که ظاهراً به هم وابسته نیستند؛ بیایند.
asibshenasi1

شکل 1 درواقع یادآور رادار یک هواپیما است. همانند یک هواپیما که عقربه‌هایی برای نمایش ارتفاع، سرعت، فاصله و آب‌وهوا دارد، در یک سازمان هم این حوزه‌ها و ارتباط بین آن‌ها را باید به‌صورت همزمان بررسی کرد و نباید صرفاً بر روی یک حوزه تمرکز کرد. به‌عنوان مثال مشکلات حوزه‌های فرایندی یعنی چگونگی و نحوه انجام کارها، خورد را در یک یا چند قسمت رادار نشان خواهد داد.

برخی معضلات و مشکلات وجود دارد که باید یک مشاور به آن‌ها توجه داشته باشد به‌عنوان مثال:

یکی از موارد رایج در آسیب‌شناسی این است که در برخورد با مشکلات، تعارضات و مشکلات به یکی از کارکنان و شخصیت او نسبت داده شود. مثلاً در برخورد با این امر که یک گروه نمی‌تواند اختلافات درونی خود را مدیریت کند، پس از عارضه‌یابی، علت مشکلات به یکی دو نفر از پرسنل که نمی‌توانند از خود دفاع کنند نسبت داده می­شود.

 یا اینکه مدیریت نیز ممکن است با رویکرد سیستماتیک به مشکلات فرایندی نگاه نکند و به‌صورت کلی سازمان مناسب را در برخورد با محیط سازمانی بداند که اهداف و ساختارش تضمین‌کننده عملکردی بالا باشد و بتواند به تغییرات محیط خود را منطبق کند؛ و از نظرش کارکنان خوب کارکنانی هستند که مکانیسم‌های رسمی را حمایت کنند یا از بین ببرند تا سازمان بتواند به اهدافش برسد؛ اما رفتارها و تصمیماتش در تناقض با این نگاه باشد و یا حتی ساختاری فعلی سازمانش در جهت عکس اهداف باشد. در واقع مدیر صرفاً به دنبال یک دید ساده است تا بتواند تصمیماتش را بهبود بخشد. آن چیزی که مهم است این است که مدل 6 جعبه‌ای چگونه به کار بسته شود تا دانسته‌های مشاور در راستای حل مشکلات کنونی سازمان به کار بسته شود.

در عین حال شکل 1 نشان می­دهد که مرزهای یک سازمان نیز باید عارضه‌یابی شود. محیط یک سازمان به معنای نیروهایی است که کنترل آن‌ها از درون شرکت بسیار سخت است و البته باید نسبت به آن‌ها واکنش نشان داده شود مانند مشتریان، دولت، اتحادیه‌ها و ... . البته همیشه مرزهای یک سازمان به‌صورت شفاف قابل شناسایی نیست و ابن که مرز سیستم به چه شکل انتخاب شود بسته به منطق، نحوه نگرش یا الزاماتی عارضه‌یابی دارد.

ادامه دارد