استعداد
استعداد به معنای میزان پیشرفت افراد در یک فعالیت می‌باشد. اگر افراد را برای کسب مهارت در یک سازمان در شرایط یکسانی قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که بعضی افراد پیشرفت بیشتری از خود نشان می‌دهند؛ در حالیکه ممکن است بقیه افراد در زمینه های دیگر استعداد وپیشرفت بیشتری داشته باشند.

تعریف استراتژی:
استراتژی بینش خاص به یک موضوع است. یا به تعریفی دیگر استراتژی یک برنامه همه جانبه که نقاط قوت سازمان را با عوامل و تغییرات محیط تطبیق می‌دهد و به گونه‌ای طراحی می‌شود که سازمان از دستیابی به اهدافش اطمینان حاصل کند.

گاوهای شیرده (رشد کند بازار و سهم بازار زیاد)

خطوط تولید و محصولاتی که در این دسته قرارمی‌گیرند، در صنعت‌هایی که رشد آهسته‌ای دارند، سهم بزرگی از بازار را به خود اختصاص می‌دهند.

ماتریس BCG عمدتاً برای شرکت های چند بخشی/چند محصولی مورد استفاده قرار می گیرد. ماتریس بی سی جی یکی از ابزارهای مهم در فرآیندهای بازاریابی است.