• به مشاهده در موقعیت واقعی بپردازید.  مشاهده مردم در محل زندگی طبیعی خودشان کار سختی است، به ویژه برای افرادی که خود را متخصص می‌دانند.

خلاقیت را انتخاب کنید. به‌ندرت خلاقیت مسیری هموار و بدون اصطکاک را طی می‌کند مجبورید آگاهانه خلاقیت را انتخاب کنید. روانشناسی به نام استرنبرگ تمامی افراد خلاقی را که مورد مطالعه قرار داده است در یک ویژگی مشترک بوده اند و این ویژگی روزی است که افراد تصمیم به خلاق بودن گرفته اند.

گردش تخیلی

در سال 1961 روانشناسی به نام گوردون نتایج پژوهش های ده ساله خود را در مورد افراد خلاق منتشر کرد و ضمن آن که ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت روانی خاص است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد نماییم خلاقيت امكان وجودمی‌يابد.

در زمینه فنون و تکنیک های پرورش و تحقق توان خلاقیت، نوشته های مختلفی وجود دارد. در این شکل به 8 مورد از فنون اشاره کرده است. زمانی این تکنیک‌ها ثمربخش میشوند که زمینه برای نمود آن‌ها مساعد و نیروهای پیش رونده بر نیروهای نگهدارنده برتری یابد.

شناسایی دست اندازهای کسب و کار:

همان طور که ایجاد یک کسب و کار جدید در ابتدای کار هیجان انگیز است باید در نظر گرفت که در مسیر راه دست اندازهایی وجود دارد که باید قبل از شروع کار آنها را شناسایی کرد.

صفحه1 از2