مدل بلوغ توانمندی کارکنان بخش دوم

اگر دنبال کننده مقالات فرازتدبیر هستید و بخش اول مقاله مدل بلوغ توانمندی کارکنان مورد توجه شما قرار گرفته است ، پس در ادامه با ما باشید...

مدل بلوغ توانمندی کارکنان بخش اول

در سازمان‌های تولید کننده نرم‌افراز، بخش زیادی از قابلیت آن سازمان به انتخاب کارکنان باهوش و توانا بستگی دارد. و تنها توسعه و تکنولوژی فرآیند‌ها در زمینه‌های دانش بنیان کافی نیست. این موضوع یعنی تاکید بر افزایش توانمندی و ایجاد انگیزه برای افزایش کارایی و خلاقیت در مباحث مدیریت کیفیت جامع و مدل تعالی سازمان EFQM هم ذکر شده است.

مدت مطالعه: 5 دقیقه

در سال های اخیر، مواردی نظیر افزایش تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ دلار، کاهش ارزش پول ملی و تورم دو رقمی، موجب کاهش قدرت خرید، رقابتی تر شدن بازارهای داخلی،

برای انتخاب نیروی کار،تکلیف کارتان را مشخص کنید:

برای انتخاب کارمندهای مناسب از یک نیروی متخصص در حوزه ی منابع انسانی استفاده کنید. در ابتدای کار تکلیف کارتان را مشخص کنید.

گری دسلر، نویسنده‌ی کتاب مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management که سالهاست در دوره های مدیریت در سراسر جهان به عنوان منبع درسی این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.