امروزه رقابت بین سازمان­های مختلف بسیار بیشتر از گذشته شده و برای باقی ماندن در رده سازمان­های موفق بایستی منابع را به درستی مدیریت نمود. نیروی انسانی یکی از با ارزش­ترین منابع هر سازمان محسوب می­شود. به تلاش مستمر نیاز است تا اعضای سازمان با یکدیگر متحد شوند و همگی برای رسیدن به یک هدف مشترک یعنی موفقیت سازمان فعالیت کنند.

از جمله مهم­ترین فعالیت­هایی که یک مدیر منابع انسانی در سازمان انجام می­دهد می­توان به موارد ذیل اشاره کرد.

  • مدیر منابع انسانی، کارکنان را به نحوی تربیت می­کند و استعدادهای آنان را پرورش می­دهد که به حداکثر توانمندی شان برسند و بتوانند در زمان تغییر برنامه­های سازمان مهارت جدید بیاموزند و از انجام مسئولیت جدید استقبال کنند.
  • لازم است کارکنانی جذب یک سازمان ­شوند که ویژگی­هایی مثل مسئولیت­پذیری، مهارت در انجام کار و ... را دارا باشند. بنابراین در فرآیند کارمندیابی نیروهای مستعد و با انگیزه را برای مصاحبه جذب سازمان می­کند. هم­چنین از روش­های به روز استفاده می­کند و از بین مراجعه کنندگان، بهترین­ها را انتخاب می­نماید. بعد از استخدام نیز از راهکارهایی استفاده می­کند تا چنین افراد با مهارتی در سازمان باقی بمانند.
  • به طور مداوم عملکرد کارکنان را مورد ارزیابی قرار می­دهد و دوره­های آموزشی برای افزایش مهارت کارکنان برگزار می­کند. وی همچنین برای ایجاد محیط کاری امن به لحاظ جسمی و روانی و به دور از حوادث تلاش می­کند. تا کیفیت زندگی شان بهبود دهد و از شغل و سازمان رضایت داشته باشند.
  • بدیهی است افراد هر سازمانی سلایق و نظرات متفاوتی دارند و این امر موجب به­وجود آمدن مشکلات ناشی از اختلاف نظر می­شود. مدیر منابع انسانی به دلیل جایگاهی که دارد و  با تمامی اعضا در ارتباط است کارکنان با او راحت تر ارتباط برقرار می­کنند و می­تواند اختلافات بین آنان را حل و فصل نماید.
  • به طور کلی مدیریت صحیح نیروی انسانی موجب افزایش ارزش سازمان شده و در نهایت، سازمان، کارکنان مشتریان از این ارزش آفرینی سود کسب می­کنند.