حدود ۱۰ سال است که فرهنگ استفاده از فضای مجازی در ایران جا افتاده است و سرعت درآمدزایی کسب و کارهای مجازی به شدت درحال زیاد شدن است.

آمار و ارقام حاکی از بازار ۵۰ میلیونی این صنعت است. اما نحوه شروع، میزان سرمایه گذاری و حفظ یک کسب و کار مجازی بسیار مهم است. ما با تحلیل همزمان فضای فیزیکی و مجازی کسب و کار به شما کمک خواهیم کرد که بهترین بازدهی را با کم ترین هزینه ممکن داشته باشید. برندسازی و افزایش فروش مهم ترین اهداف ما در مشاوره فضای مجازی است