Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

About The Author

تاریخ ایجاد در دوشنبه, 30 بهمن 1396 06:41 دسته: مدیریت Tags: مدیریت, اطلاعات, مدیریت اطلاعات, information management Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

هر منبعی در سازمان دارای ارزش و نیازمند مدیریت است و اطلاعات یکی از این منابع مهم به شمار می رود. به دلیل تغییرات سریعی در محیط سازمان ها اتفاق می افتد و باعث پیچیدگی محیط شده است، لازم است تا مدیران از یک سیستم اطلاعاتی مناسب استفاده کند تا توانایی هماهنگ کردن سازمان/خود را با تغییرات داشته و دوام سازمان/خود را در موقعیت های رقابتی تضمین کنند. درعین حال درصورتی که مدیران دسترسی مناسب و به هنگام به اطلاعات داشته باشد از تا حد زیادی تصمیم گیری های نادرست جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در یکشنبه, 29 بهمن 1396 06:58 دسته: مدیریت Tags: مدیریت, ارتباطات, رقابت, branding, برندسازی Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

یکی از بزرگترین چالش های بازار رقابت جهانی، برند و توسعه ی برند می باشد، که بعد از انقلاب صنعتی اروپا جایگاه ویژه ای در اهداف سازمان ها و شرکت ها به خود اختصاص داد . تا قبل از آن بیشتر تمرکز در تولید و کاهش هزینه های تولید بود ولی با تعاملی تر شدن سازمان ها و شرکت ها با عامه ی مردم بحث برند سازی در اقتصاد جهانی نمود پیدا کرد .

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در سه شنبه, 24 بهمن 1396 08:37 دسته: مدیریت Tags: kj, ندای مشتری, مدیریت Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

نمودار وابستگی بین عوامل
نمودار وابستگی بین عوامل (Affinity diagram) نوع خاصی از ابزارهای توفان فکری است که سازمان‌های بزرگ و با حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات، آن را برای ساماندهی و گروه‌بندی داده‌ها براساس ارتباط منطقی و طبیعی آن‌ها بکار می‌بندند.

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 11 بهمن 1396 18:08 دسته: مدیریت Tags: ندای مشتری, مدیریت, مدیر موفق Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

در این مطلب کوتاه می‌خواهیم با جدول ندای مشتری (Voice of the customer table) به عنوان یک ابزار کاربردی برای شرکت خود آشنا شویم.

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 27 دی 1396 09:14 دسته: مهندسی صنایع Tags: مهندسی صنایع, مستند سازی, فرایندگرایی Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

احساس نیاز به فرایند یا فرایندگرایی
پیش از پرداختن به موضوع مستندسازی فرایندها شایسته است که تعریف مختصری از مفهوم فرایند داشته باشیم. فرایند عبارت است از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیرة ارزش دانست که هر مرحله ارزشی به مرحلة قبل می‌افزاید. به عبارتی فرایند مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم یا مؤثر بر هم است که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب...
تاریخ ایجاد در چهارشنبه, 27 دی 1396 09:05 دسته: مهندسی صنایع Tags: مستند سازی, مهندسی صنایع, حافظه سازمانی Comment count: 0 نوشته شده توسط sara shirzae

با وجود ابزارهای متعدد مدیریتی و توسعة تکنولوژی، نمی‌توان از اهمیت تجربة سازمانی در بهبود عملکرد و رشد و بلوغ سازمان بسادگی گذر کرد. صحبت از تجربه در سازمان، صحبت از دانشی است که طی سالها بدست آمده و می‌بایست در کنار دانش کارکنان بکار گرفته شود. تجربة سازمان حاصل عملکرد کل سیستم، از مدیران ارشد تا کارکنان است پس می‌بایست سازوکاری دقیق و پیوسته بکار بسته شود تا بتوان به بهترین نحو این وظیفة مهم را انجام داد.

ادامه مطلب...