Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

About The Author

در کنار مطالب و مقالات مختلفی که هر روزه منتشر می‌شود، شاید بسیار مناسب باشد که هر پژوهشگری نگاه موشکافانه‌ای به آینده­­ی زمینه­ی مورد علاقه­ی خود داشته باشد. به همین سبب نگاهی گذرا به مباحثه­ی جذاب چند پژوهشگر در زمینه­ی مهندسی صنایع می‌اندازیم که شروع آن به چهار سال پیش برمی‌گردد. پروفسور الأهمری با این پرسش بحث را آغاز می‌کند: «روند پژوهش‌های کنونی در مهندسی صنایع و تولید چگونه است؟»

ادامه مطلب...

مدیریت ارتباطات رکن اساسی رشد فرد در سازمان است و می­تواند پوشش دهنده­ی برخی نقص­های فرد در سازمان باشد.

ادامه مطلب...

هر منبعی در سازمان دارای ارزش و نیازمند مدیریت است و اطلاعات یکی از این منابع مهم به شمار می رود. به دلیل تغییرات سریعی در محیط سازمان ها اتفاق می افتد و باعث پیچیدگی محیط شده است، لازم است تا مدیران از یک سیستم اطلاعاتی مناسب استفاده کند تا توانایی هماهنگ کردن سازمان/خود را با تغییرات داشته و دوام سازمان/خود را در موقعیت های رقابتی تضمین کنند. درعین حال درصورتی که مدیران دسترسی مناسب و به هنگام به اطلاعات داشته باشد از تا حد زیادی تصمیم گیری های نادرست جلوگیری خواهد شد.

ادامه مطلب...

یکی از بزرگترین چالش های بازار رقابت جهانی، برند و توسعه ی برند می باشد، که بعد از انقلاب صنعتی اروپا جایگاه ویژه ای در اهداف سازمان ها و شرکت ها به خود اختصاص داد . تا قبل از آن بیشتر تمرکز در تولید و کاهش هزینه های تولید بود ولی با تعاملی تر شدن سازمان ها و شرکت ها با عامه ی مردم بحث برند سازی در اقتصاد جهانی نمود پیدا کرد .

ادامه مطلب...

نمودار وابستگی بین عوامل
نمودار وابستگی بین عوامل (Affinity diagram) نوع خاصی از ابزارهای توفان فکری است که سازمان‌های بزرگ و با حجم انبوهی از داده‌ها و اطلاعات، آن را برای ساماندهی و گروه‌بندی داده‌ها براساس ارتباط منطقی و طبیعی آن‌ها بکار می‌بندند.

ادامه مطلب...

در این مطلب کوتاه می‌خواهیم با جدول ندای مشتری (Voice of the customer table) به عنوان یک ابزار کاربردی برای شرکت خود آشنا شویم.

ادامه مطلب...

احساس نیاز به فرایند یا فرایندگرایی
پیش از پرداختن به موضوع مستندسازی فرایندها شایسته است که تعریف مختصری از مفهوم فرایند داشته باشیم. فرایند عبارت است از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیرة ارزش دانست که هر مرحله ارزشی به مرحلة قبل می‌افزاید. به عبارتی فرایند مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم یا مؤثر بر هم است که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کنند.

ادامه مطلب...

با وجود ابزارهای متعدد مدیریتی و توسعة تکنولوژی، نمی‌توان از اهمیت تجربة سازمانی در بهبود عملکرد و رشد و بلوغ سازمان بسادگی گذر کرد. صحبت از تجربه در سازمان، صحبت از دانشی است که طی سالها بدست آمده و می‌بایست در کنار دانش کارکنان بکار گرفته شود. تجربة سازمان حاصل عملکرد کل سیستم، از مدیران ارشد تا کارکنان است پس می‌بایست سازوکاری دقیق و پیوسته بکار بسته شود تا بتوان به بهترین نحو این وظیفة مهم را انجام داد.

ادامه مطلب...