Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

از انجا که بهره وری یکی از مهم ترین مسائل عصر حاضر می باشد و سهم قابل توجهی در پیشرفت صنعت دارد باید به صورت تخصصی تری به ان نگاه کرد.یکی از هدف های اصلی کلینیک کسب و کار فراز تدبیر تمرکز و گسترش این موضوع قابل توجه است.

به بیان ساده،بهره وری یعنی:

"تهیه کالاها و خدمت های بیشتر و بهتر با هزینه و قیمت تمام شده سابق(با صرف همان مقدار منابع تولید)،یا تهیه همان مقدار کالاها و خدمت ها با هزینه و قیمت تمام شده کمتر و در واقع با صرف مقدار منابع تولیدی کمتر."اصول بنیانین وجود دارند که ارکان اصلی دانش بهره وری را تشکیل میدهند:

باور بداریم که:

1-فعالیت های سازمان یافته بشر به صورت مداوم و بی پایان،قابل گسترش و قابل بهبود است و تحقیقات و تجربیات در فراگردهای بهبود عملکرد به نفع عالم بشری می باشد.

2-این پیشرفت ها(بهبودها) با این کار شروع می شود که تشخیص دهیم چه تولید کنیم و چه چیز را تامین نماییم(اثربخشی)،چگونه باید تولید و تامین کنیم(کارایی) و تولید و تامین کالاها وخدمت ها باید بدون وقفه(اشتغال) صورت پذیرد.

3-اثربخشی هنگامی بوجود می اید که فعالیت های سازمان یافته ی بشری به سوی پاسخگویی به نیازمندی های اجتماعی و خواسته های اصیل افراد چه در داخل وچه در خارج از سازمان جهت یابد،و نیز اثربخشی به مفهوم کیفیت ،به معنای متغیری از پذیرش رضایتمندانه کالاها و خدمت ها،اشراف و تاکید دارد.

4-کارایی هنگامی وجود دارد که فعالیت های سازمان یافته به نحوی انجام پذیرد که برای تولید و تامین کالاها و خدمت ها با کیفیت بالا،مقادیر منابع مصرف شده،به صورت مداوم و بدون وقفه باید ادامه یابد.

5-اشتغال هنگامی است که فعالیت مؤثر و کارامد انسانی وقتی که شروع شد،به صورت مداوم و بدون وقفه باید ادامه یابد.

6-هنگامی که فعالیت های انسانی به صورت فزاینده ای مؤثر و کارامد باشد،انسانها با افزایش استاندارد زندگی،از امکانات بیشتر برای توسعه و تولید،و فرصت های گسترده برای بازیابی و حل و اصلاح مشکلاتی که جهان با لن مواجه است،بهره مند خواهند شد.

7-خودمان را وقف به وجود امدن اصول علمی،منطقی،تجربی و قابل افرینش در جهت اموختد هرچه بیشتر از دستاوردها و تجربه های دیگران،به منظور تأثیرگذاران در روند افزایش اثربخشی،کارایی و اشتغال کلیه ی فعالیت های مثبت و سازنده ی بشری می کنیم و خود را موظف می دانیم که یافته های خویش را به کنگره جهانی بهره وری و به دنیا گزارش دهیم تا در تشویق به افزایش بهره وری و بهبود کیفیت زندگی نقش داشته باشیم.

نویسنده:زهره پیروزی