Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

دروغ در مذاکره را می توان به اشکال مختلف در زندگی روزمره مشاهده کرد،چه در زندگی عاطفی و چه در رابطه ی رئیس و کارمندان،مصاحبه های استخدامی و....می خواهیم در رابطه با بحث دروغ و فریب در مذاکره صحبت کنیم.

وقتی صحبت از مذاکره به میان می آید، تنها جلسات رسمی مدنظر نیست. هنگامی که والدین با فرزند خود بر سر خواندن درس و نرفتن به مهمانی بحث می کنند مذاکره در میان است. زمانی که برای مصاحبه استخدام به سازمانی دعوت می شوید یک مذاکره در جریان است. خرید و فروش نیز بدیهی ترین مصداق مذاکره هست.

ما در زندگی به طور گسترده ای از امتیاز در مذاکرات صحبت می کنیم.اصلا منظور ما از امتیاز چیست؟

سکه ی رایج  در مذاکرات  امتیاز است.همانطور که ما در معاملات سکه رد و بدل می کنیم د رمذاکرات امتیاز می دهیم و امتیاز می گیریم. مذاکره کننده ی حرفه ای کسی است که بتواند این امتیازات را بهتر معامله کند.

قبل از خواندن متن اصلی، لطفا به سوالات زیر و به عکس العملی که در هر موقعیت خواهید داشت فکر کنید.

از انجا که بهره وری یکی از مهم ترین مسائل عصر حاضر می باشد و سهم قابل توجهی در پیشرفت صنعت دارد باید به صورت تخصصی تری به ان نگاه کرد.یکی از هدف های اصلی کلینیک کسب و کار فراز تدبیر تمرکز و گسترش این موضوع قابل توجه است.

به بیان ساده،بهره وری یعنی: