شش اولویت برندسازی:

1- مشارکت مصرف کننده در تبلیغ برند: به این مفهوم که خود مشتری به عنوان یک مبلغ در خدمت مجموعه باشد.

1- ارتباطات
شما در هر مذاکره­ پیام ­هایی را به طرف مقابل منتقل می ­کنید و پیام ­هایی را نیز دریافت می­ کنید که این پیام­ها ممکن است کلامی و غیر کلامی باشد، در واقع یکی از پایه ­های اصلی مذاکره ارتباط است.

1- مذاکره مثل یک دعوا یا جنگ است.

این تصور اشتباه است، اگر دید شما اینچنین باشد که وارد جنگ می­ شوید مطمئن باشید دیر یا زود این حس به طرف مقابل نیز القا می­ گردد و واقعاً مذاکره به جنگ منجر خواهد شد.
برای مذاکره کنندگان حرفه­ای، مذاکره مانند بازی است. آن­ها سعی می­ کنند در این بازی حرفه­ای تر شوند، اصول و قواعد بازی را بهتر یاد گیرند تا بتوانند در بازی موفق ­تر عمل کنند.

سعی کنید از مذاکره لذت ببرید.

به مذاکره مثل یک بازی فکر کنید و از آن لذت ببرید. مذاکره جنگ نیست.

در شرایطی که ما احساس می کنیم در مذاکره حرفه­ ای شده­ ایم دیگر به راحتی نمی­ توانیم مذاکره را ترک کنیم.ترک مذاکره یکی از مهارت­ های مورد نیاز یک مذاکره کننده است.