Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

1- مذاکره مثل یک دعوا یا جنگ است.

این تصور اشتباه است، اگر دید شما اینچنین باشد که وارد جنگ می­ شوید مطمئن باشید دیر یا زود این حس به طرف مقابل نیز القا می­ گردد و واقعاً مذاکره به جنگ منجر خواهد شد.
برای مذاکره کنندگان حرفه­ای، مذاکره مانند بازی است. آن­ها سعی می­ کنند در این بازی حرفه­ای تر شوند، اصول و قواعد بازی را بهتر یاد گیرند تا بتوانند در بازی موفق ­تر عمل کنند.

سعی کنید از مذاکره لذت ببرید.

به مذاکره مثل یک بازی فکر کنید و از آن لذت ببرید. مذاکره جنگ نیست.

در شرایطی که ما احساس می کنیم در مذاکره حرفه­ ای شده­ ایم دیگر به راحتی نمی­ توانیم مذاکره را ترک کنیم.ترک مذاکره یکی از مهارت­ های مورد نیاز یک مذاکره کننده است. 

دروغ در مذاکره را می توان به اشکال مختلف در زندگی روزمره مشاهده کرد،چه در زندگی عاطفی و چه در رابطه ی رئیس و کارمندان،مصاحبه های استخدامی و....می خواهیم در رابطه با بحث دروغ و فریب در مذاکره صحبت کنیم.

وقتی صحبت از مذاکره به میان می آید، تنها جلسات رسمی مدنظر نیست. هنگامی که والدین با فرزند خود بر سر خواندن درس و نرفتن به مهمانی بحث می کنند مذاکره در میان است. زمانی که برای مصاحبه استخدام به سازمانی دعوت می شوید یک مذاکره در جریان است. خرید و فروش نیز بدیهی ترین مصداق مذاکره هست.