Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مبحث آموزشی ایزو

مقدمه 1:

ماهیت ایزو:

روح و جان ایزو این است که هر آنچه در ذهن دارید و یا عمل می­کنید را مکتوب کنید. از مکتوب شده­ ها نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید و مشخص کنید چطور ضعف­ها را برطرف کرده و از نقاط قوت برای بهبود مستمر استفاده کنید.

مبحث آموزشی ایزو 1

این مدل قابل استفاده در تمامی سازمان ها و شرکت ها و حتی زندگی شخصی می باشد؛ که چطور روابط خانوادگی خود و دوستانم را بهبود بخشم

منافع ایزو:
1- اقدامی برای سیستمی شدن شرکت ها: تا زمانی که شرکتی سیستمی و اصولی عمل نکند به پله ی رشد سریع نخواهد رسید.
2- ایجاد تفکر سیستمی: یکی از روش های حل مسائل در سازمان ها، شرکت ها و حتی امور شخصی؛ تفکر سیستمی است.

آشنایی با اصطلاحات ایزو 2015-9001:
- خط‌ مشی:
به زبان ساده یعنی تعیین مسیر اجرایی شرکت.
موارد کلیدی در خط‌ مشی:
افزایش رضایت ذینفعان: افزایش رضایت مشتری / افزایش رضایت کارمندان
ایجاد و پیاده‌سازی نظام مدیریت کیفیت (ایزو)
توسعه ی فناوری اطلاعات
بهبود مستمر و روش های مدیریتی
بهبود موقعیت شرکت در رده‌بندی سازمان مربوطه
- مدیریت تغییر:
پیش از اجرای هرگونه تغییر در سازمان، پیش بینی ها و تحلیل های لازم بر روی آن بررسی و پایش می شود؛ به‌نحوی ‌که این تغییرات، بر روی چه فرایندی و چه واحدی اثرگذار خواهد بود.
- مدیریت ریسک:
شامل مواردی که برای شرکت یا سازمان، امکان تهدید و فرصت را به وجود می آورد. ایجاد دید پیشگیرانه در شناسایی خطرات بالقوه برای کیفیت خدمات رسانی به مشتریان و آنچه باعث نارضایتی آن ها می شود. شناسایی تهدیدها و فرصت های درونی و بیرونی.
- مدیریت دانش:
بومی سازی دانش سازمان به معنای جمع آوری اطلاعات و داده ها و مستندات موجود در سازمان؛ و نحوه ی چرخش اطلاعات به صورتی که با جابجایی هرکدام از پرسنل، اطلاعات و علم به‌دست‌آمده؛ از بین نرود.
- ذینفعان:
تمامی افراد و یا مجموعه ای که به نحوی از سازمان، منفعت و سودی متقابل دریافت می کنند.
مانند مشتریان شرکت، سهامداران، شرکت هایی که با سازمان کار می کنند مثل گروه مشاورین، کارکنان، شرکت IT
- اقدام اصلاحی:
بررسی و رفع ریشه ای مشکلات بالفعل
- اقدام پیشگیرانه:
پیشگیری از وقوع مشکلات بالقوه
- ممیزی داخلی:
هر 6 ماه یک بار کلیه ی مستندات و الزامات ایزو مورد بررسی قرار میگیرد و کنترل و نظارت صورت می گیرد.
- ممیزی خارجی:
سالی یک‌بار، از شرکت گواهی دهنده، ممیزانی برای کنترل و نظارت مستندات و اطمینان خاطر از جاری بودن ایزو، حضور می یابند.
- خدمات نامنطبق:
هرگونه اقدام خارج از چارچوب و ضوابط تعیین‌شده را خدمات نامنطبق میگویند. هدف ایزو جلوگیری از بروز خدمات نامنطبق و به حداقل رساندن آن است.