Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مدیریت تعارض قسمت دوم

رفتار تعارضی، مدیریت تعارض و حل تعارض:

مدیریت تعارض

تضاد، بخشی از طبیعت و مسلمآَ بخشی از روابط انسانی است و همه­ ی انسان­ها تعارض با دیگران را، در تیم­ها و گروه­ها، تجربه کرده ­اند.

انتخاب نام برای کسب و کار:

برای انتخاب یک نام و لوگوی مخصوص به آن از افراد حرفه ای در این زمینه استفاده کنید زیراکه انتخاب یک نام می تواند به مرور زمان باعث ماندگاری نام آن شرکت در ذهن افراد شود.

مقدمه ای در رابطه با هوش هیجانی

سلام. سما بالو هستم امروز میخواهیم یک گفتگو با آقای شعبانعلی در رابطه با هوش هیجانی داشته باشیم.

مدیریت ارتباطات رکن اساسی رشد فرد در سازمان است و می­تواند پوشش دهنده­ی برخی نقص­های فرد در سازمان باشد.