Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

در کنار مطالب و مقالات مختلفی که هر روزه منتشر می‌شود، شاید بسیار مناسب باشد که هر پژوهشگری نگاه موشکافانه‌ای به آینده­­ی زمینه­ی مورد علاقه­ی خود داشته باشد. به همین سبب نگاهی گذرا به مباحثه­ی جذاب چند پژوهشگر در زمینه­ی مهندسی صنایع می‌اندازیم که شروع آن به چهار سال پیش برمی‌گردد. پروفسور الأهمری با این پرسش بحث را آغاز می‌کند: «روند پژوهش‌های کنونی در مهندسی صنایع و تولید چگونه است؟» Read more

احساس نیاز به فرایند یا فرایندگراییپیش از پرداختن به موضوع مستندسازی فرایندها شایسته است که تعریف مختصری از مفهوم فرایند داشته باشیم. فرایند عبارت است از یک سری فعالیت‌های مرتبط با هم که برای رسیدن به هدفی خاص انجام می‌شوند. فرایند را می‌توان یک زنجیرة ارزش دانست که هر مرحله ارزشی به مرحلة قبل می‌افزاید. به عبارتی فرایند مجموعه‌ای از فعالیت‌های مرتبط با هم یا مؤثر بر هم است که ورودی‌ها را به خروجی تبدیل می‌کنند. Read more

با وجود ابزارهای متعدد مدیریتی و توسعة تکنولوژی، نمی‌توان از اهمیت تجربة سازمانی در بهبود عملکرد و رشد و بلوغ سازمان بسادگی گذر کرد. صحبت از تجربه در سازمان، صحبت از دانشی است که طی سالها بدست آمده و می‌بایست در کنار دانش کارکنان بکار گرفته شود. تجربة سازمان حاصل عملکرد کل سیستم، از مدیران ارشد تا کارکنان است پس می‌بایست سازوکاری دقیق و پیوسته بکار بسته شود تا بتوان به بهترین نحو این وظیفة مهم را انجام داد. Read more

    تحصیلات لازم برای ورود به شغل مهندس صنایع فارغ التحصیلان رشته های مهندسی صنایع (کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) و مدیریت صنعتی در مقاطع مختلف می توانند وارد این حوزه شوند. دوره های تخصصی و مدیریتی زیادی متناسب با آخرین دستاوردها و یافته های حوزه مهندسی صنایع، در موسسات و مراکز آموزشی معتبر کشور از جمله سازمان مدیریت صنعتی برگزار می شود که شرکت در بسیاری از آنها برای مهندسان صنایع لازم و مفید می باشد و در پیشرفت شغلی آنها بسیار موثر است. Read more