Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

مدت مطالعه: 5 دقیقه

در سال های اخیر، مواردی نظیر افزایش تحریم های اقتصادی، افزایش نرخ دلار، کاهش ارزش پول ملی و تورم دو رقمی، موجب کاهش قدرت خرید، رقابتی تر شدن بازارهای داخلی،

برای انتخاب نیروی کار،تکلیف کارتان را مشخص کنید:

برای انتخاب کارمندهای مناسب از یک نیروی متخصص در حوزه ی منابع انسانی استفاده کنید. در ابتدای کار تکلیف کارتان را مشخص کنید.

گری دسلر، نویسنده‌ی کتاب مدیریت منابع انسانی یا Human Resource Management که سالهاست در دوره های مدیریت در سراسر جهان به عنوان منبع درسی این حوزه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

موانع تفویض اختیار و راه حل های آن

زمان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های هر شخص می‌باشد. در یک محیط کاری هرچه جایگاه یک فرد در سلسله‌مراتب سازمانی بالاتر باشد، ارزش وقت او نیز بیشتر خواهد بود. درواقع اگر ارزش‌گذاری و به عبارت بهتر قیمت‌گذاری وقت پرسنل انجام شود، خواهیم دید که با هدر رفت وقت یک مدیر، حجم سرمایه بیشتری از سازمان از بین خواهد رفت.

توسعه‌ منابع انسانی بخشی از مدیریت منابع انسانی است که به طور خاص با آموزش و توسعه‌ی کارمندان سازمان سر و کار دارد. توسعه‌ منابع انسانی شامل آموزش افراد بعد از استخدام، فراهم آوردن فرصت‌هایی برای آموختن مهارت‌های جدید، توزیع منابعی که به آنها در انجام وظایف کمک می‌کنند و هر نوع فعالیتی در جهت رشد و پیشرفت کارمندان می‌شود.