Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

کوسه های درون

کوسه های درون

وقتی همه نشستند تو بلند شو وقتی همه خوابند تو بیدار باش وقتی همه راه میروند تو بدو وقتی همه می گویند الان هیچ کسب و کاری نمی چرخد پاشو یک کسب و کاری راه اندازی کن کسب و کارهایی که در تاریخ ثبت شدند کسب و کارهایی بودند که در شرایط بحران راه اندازی شده اند چون وقتی در بدترین شرایط یک کاری را راه اندازی می کنید آمادگی برای مقابله با بدترین ها را دارید.

به تازگی ربات هایی ساخته شدند که وقتی بر اثر حادثه ای زمین بخورند راهی برای بلند شدن پیدا می کنند حال فرض کنید انسان ها برای بلند شدن پس از یک شکست دنبال مقصر برای مشکل بوجود آمده هستند. یک کاری کنید بعدا دیگران ببینند شما چه کردید؟

زیاد بودن مصرف ماهی در ژاپن باعث شد تعداد ماهی ها در سواحل خیلی کم شود،ماهی گیران تصمیم گرفتند که به اوسط دریا بروند و ماهی بگیرند از این جهت فریزر هایی را تهیه کردند که ماهی ها را در این چند روز درون آنها قرار دهند.وقتی ماهی ها را برای فروش در ساحل آوردند مردم از خرید ماهی های یخ زده استقبال نکردند بنابراین تصمیم  برآن شد که همراه خود مخزن هایی را ببرند تا ماهی های تازه برای فروش بیاورند.مردم از ماهی ها خریداری کردند اما مزه ی ماهی ها تغییر کرده بود و باعث راکد شدن بازار ماهی فروشان شد.این موضوع تعجب برانگیز بود.آزمایشاتی را در این جهت انجام دادند و متوجه شدند که ماهی ها هنگامی که در دریا هستند به خاطر ترس از کوسه ها مدام در تلاش و حرکت هستند تا غذایی را پیدا کنند اما در مخزن به دلیل آرامش و بی تحرکی یک لایه چربی در پوست آنها بوجود می آید که باعث بدمزگی آنها می شود.بعد از آن در مخزن ها کوسه های ریزی انداختند که باعث چالش و تحرک ماهی ها می شدند.

در کسب وکارهایی که کوسه وجود دارد آن کسب و کارها پویاتر،پرانرژی تر،امیدوارتر ومقاوم تر هستند و آمادگی مقابله با بدترین ها را دارند.دقت کردید کسانی که در سن کم دچار یک بیماری می شوند عمر طولانی را طی کرده و بیماری های دیگه ای نگرفته چون از آن به بعد بیشتر به خوراک و ورزش کردن خود اهمیت می دهد.این افراد یک کوسه درون وجودشان افتاده که باعث شده با چالش های مختلف کنار بیایند. و مدیریت کنند اگر میخواهید امیدوار و تلاشگر و پویاتر بمونید از کوسه های زندگی و کسب و کارتان استقبال کنید.