Hello our valued visitor, We present you the best web solutions and high quality graphic designs with a lot of features. just login to your account and enjoy ...

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش سوم)

چهارم اینکه، سوالاتی در مورد مناسب بودن مشاوران خارجی برای ارائه نوع راهنما و حمایت مورد نیاز وجود دارد. برخی ممکن است تخصص لازم را در مورد مسائل فنی و تجاری، و مهارت در تاثیرگذاری بر روش‌های غیر رسمی، انعکاسی و مشروط که کارآفرینان نوعا به مشکلات خود پاسخ می‌دهند، را نداشته باشند.

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش دوم)

معمولا، سه روش برای راهنمایی به SME ها وجود دارند. اول اینکه، حمایت مستقیم توسط آژانس‌های دولتی یا نیمه‌دولتی، به منظور ارتقا رشد کسب‌وکار و توسعه اقتصادی فراهم شده‌است.

توسعه تخصص در شرکت های کوچک و متوسط (بخش اول)

یک ارزیابی از حمایت توسط مشاوران

افزایش قابلیت های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط (SME) در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است.

چرا فراز تدبیر را انتخاب کنیم
  1. تجربه ی بیش از 78 شرکت در طول 15 سال فعالیت در بخش مشاوره.

  2. همراهی در بهبود و توسعه ی کسب وکار از برنامه ریزی تا اجرا و به ثمررسیدن برنامه ها.

مشاوره کسب و کار

چرا باید از یک مشاور کسب و کار کمک بگیرید؟

مزایای استفاده از یک مشاور کسب و کار: